ติดต่อเรา

ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)

52 หมู่ 2 ต.ไร่ขิง

อ.สามพราน  จ.นครปฐม

73210

โทร (034) 388700 - 10  ต่อ 7172 , 7174